Erkend door:

Waarom zou u een beroep doen op een ‘naarwaardeschatter’?


Van een schatter-expert verwacht u toch dat hij in alle omstandigheden de juiste waarde bepaalt van vastgoed?
Die verwachting is terecht, maar de snel veranderende regelgeving in verband met specifieke, waardebepalende factoren vraagt om meer dan een correcte schatting alleen.

Ruime kennis en ervaring


Met ruim 20 jaar ervaring als schatter-expert heb ik me daarom gaandeweg steeds meer toegelegd op schattingen die leiden tot een effectieve meerwaarde voor alle betrokken partijen.  

Zo hou ik als naardewaardeschatter optimaal rekening met de nieuwe en te verwachten bepalingen inzake energiezuinigheid en milieuvriendelijkheid en ben ik ook vertrouwd met woonvormen zoals zorgwoningen,  kangoeroewoningen en cohousing.


Met de garantie van...


... een uitvoerige schatting ter plaatse met aandacht voor àlle details

Want ook een klein detail kan bepalend zijn voor het al dan niet toekennen van een hypothecaire lening en een lagere of hogere aan- of verkoopwaarde.  


... een vastgestelde prijs ongeacht de duurtijd van de schatting

Voor complexe of industriële gebouwen en omgevingen geldt de gebruikelijke vanaf-prijs, maar net zo goed mét de zekerheid van een volwaardige, zorgvuldig gedetailleerde keuring. 


... een luisterend oor voor alle betrokken partijen

Bij de schatting wordt ook de nodige tijd besteed aan een gesprek met de betrokken partij(en). Er wordt geluisterd naar hun verhaal, wensen en verwachtingen, zodat er ook een nuttig en waardevol advies kan volgen.


Wenst u meer informatie over diensten, prijzen en werkwijze of wilt u graag een afspraak maken?
volg ons online via